Stylage HYDRO MAX 1 x 1ml

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 550 kr


STYLAGE Hydromax är hyaluronsyrabaserade mesoterapi-produkten som är svagt korsbunden för att öka produktens hållbarhet i hudvävnaden och utöka de fördelaktiga effekterna av behandlingen.

Innehållet av sorbitol, en stark antioxidant samt fuktande medel som stödjer huden att behålla vatten och därmed upprätthålla hydratiseringen. Begränsar den ofördröjliga nedbrytningen av svagt korsbunden HA, vilket garanterar en direkt känsla av friskhet och långvarig fuktgivande effekt av Hydromax-behandlingen.

Denna innovativa formula kombinerar korsbunden HA och sorbitol, som ger ofördröjlig och långvarig rehydrering av huden och som medger en omstrukturering av dermis och epidermis över tid.

Innehåller En 1 ml latexfri, ångsteriliserad glasspruta med STYLAGE Hydromax och två sterila engångs nålar en som är 30G ½ och en 30G nål.

Trust badget